Naso thorpei

Naso thorpei
Thorpe's unicornfish
Bildet Schwärme mit Naso hexacanthus
Klasse: Actinopterygii (ray-finned fishes)
Ordnung: Perciformes (perch-likes)
Familie: Acanthuridae
Umgangssprachliche Namen:
Thorpe's unicornfish (English)
Nohorn unicorn (English)
Geenhoringvis (Afrikaans)